mk

en

sq

 

Датум: 11/12/2017

Време: 01:12:35

Кредити | Превземи апликација за кредити

Тука можете да ги превземете документите потребни за аплицирање за кредит. Документите се идентични за сите типови на кредит.

Потребно Ви е да испечатите само еден примерок од барање за кредит со потврда за нето плата и да испечатите онолку примероци од барање за жирант со потврда за нето плата во зависност од бројот на жиранти што Ви е потребен за бараниот тип на кредит.

Барање за кредит со потврда за нето плата

Барање за жирант со потврда за нето плата

АПЛИКАЦИЈА за идентификација/ажурирање на клиент

 

Напомена: Документите потребни за аплицирање за кредит со во PDF формат и за нивно отварање и печатење потребно е да имате инсталирано Acrobat Reader. Доколку го немате кликнете овде Acrobat Reader и следете ги инструкциите на страната што ќе Ви се отвори.

 

 

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 04/12/2017