mk

en

sq

 

Датум: 11/12/2017

Време: 01:12:22

Штедилница ФУЛМ во соработка со Факултетот за бизнис економија- Скопје, со заедничка понуда за полесно студирање

 • Потребна документација:
  • Барање за кредит за студентот и фотокопија од лична карта (пасош) и индекс или потврда од факултетот
  • Барање за жирант (може и родител) и фотокопија од лична карта(пасош)
  • Барањата може да се подигнат од: факултетот, нашата web страна, или од Шалтерите на Штедилница ФУЛМ)

 

 • Услови на кредитот:
  • Кредитот ги покрива сите трошоци на студирање и реализација на истиот
  • Кредитот треба да се подигне заклучно со 15 Септември, заради навремена уплата и упис на годината
  • Кредитот почнува со отплата од 1-15 Октомври со 12 еднакви месечни рати, и тоа:
   • Кредит 44.000 ден. со рата од 4.136 денари за редовни студенти, и
   • Кредит 50.000 ден. со рата од 4.700 денари за вонредни студенти,
  • кои треба да завршат најдоцна до почетокот на Септември наредната година, кога студентот поднесува барање за кредит за нови 12 месеци. Истото следи и наредната година.
  • Доколку кредитот се плаќа редовно, предвидени се попусти, во наредната година
    

  Бонус информација: На секој студент му се отвара штедна книшка со 600 денари почетен штеден влог

   

За дополнителни информации, Ве молиме посетете нé или јавете се во најблиската филијала или шалтер на Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје.

*) Пресметките на ратите се направени согласно последната важечка Одлука за услови под кои се врши кредитирање и Тарифата на Штедилница ФУЛМ. Доколку има промена во истите, ќе се променат и горенаведените износи.

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 04/12/2017