mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:20:37

PER FULM | Profil


Kursimomorja FULM në tregun financiar maqedonas është aktiv që nga viti 1999 kur edhe është implementu unioni kursim-kredi i parë në Republikën e Maqedonisë.
Në prag të dhjetëvjecarit të egzistimit të saj kursimorja FULM ariti që të renditet në tregun financiar Maqedonas, në të cilin mori një vend të dukshëm. Kjo ësht si rezultat i shërbimeve të shpejta të thjeshta dhe kualitative për popullatën që i ofron FULM.

Kursimorja FULM disponon me rjet prej gjashtë filijaleve: filijala Murtino në Strumicë, fililijala Pollog në Tetovë, filijala JSP Autokomanda dhe JSP Aerodromë në Shkup, filijala Tikveshi në Kavadar, filijala Manastiri në Manastir, Qendra në Shkup si dhe një shalter në Ohrid. Strategjia e FULM është të hapim filijala të reja në 14 regjione, nga të cilët do të përfshihet i tërë teritori i Maqedonisë.
Për realizimin e strategjisë së saj afariste. Kursimorja FULM vazhdimisht implementon prodhime të reja për kredi dhe kursim.

Aktivitet e kursimores FULM janë realizuar me ndihmën finaciare të agjencionit për zhvillim nga SHBA, - USAID dhe me ndihmën teknike të këshilit të unionioneve kreditore botërore - WOCCU, nëpërmes të shoqatës qytetare FULM. FULM lidhi mardhënie partneriteti me ligën e unioneve kreditore nga MIchigani - MCUL, me programin ”njerëzit u ndihmojn njerëzve” si dhe me unionin kreditor nga Polonia - SKOK. Ki partneritet mundësoj edukim kualitativ të punësuarve që ka rëndesi të madhe për zhvillimin e mëtutjeshëm të kursimores.

FULM është institucion finaciar, që u shërben pjesës së populatës që në mënyre tjetër nuk mundet të kenë shërbime finaciare. Unioni kursim kredi japin shërbime financiare për më tepër se 172 milion njerëz nga 97 vende e botës. Në atë drejtim edhe FULM e ndryshme nga istitucionet tjera financiare siguronë shërbime financiare që tu ndihmoj një grup njerëzve që kanë lidhje të përbashkëta Gjeografikisht, aspektin social biznesi. Kështu kursimorja kryen mobilizim aktiv të kursimeve të anëtarëve të saj dhe i riinveston këta mjete.

Aktivitetet e kursimores FULM janë përqëndruar në nevojat e njerëzve të rëndomtë me cka direct kontribuojmë për të mirën e njerëzve në bashkësi locale.
Vërtetim për punën e suksesëshme të kursimores FULM është se shërbimet tona i shfritëzojnë më tepër se 8000 anëtarë.

Suksesin që e arinë kursimorja FULM është edhe si rezultat i angazhimit të pa mohueshëm të punësuarve. Duke i falëminderuar mënyrës dhe vizionit të drejtimit të këshillit drejtues të themeluesit dhe këshillit drejtues të kursimores FULM, misioni ”njerëzit u ndihmojn njerëzve” u bë sinonim i për njohjen e brendit “FULM”.

Kursimorja FULM ndërkombëtarisht shfritëzohet si shembull si unionin kreditor dhe kursimor inovativ dhe progresiv. Sipas vizionit tanë kursimorja FULM edhe në të ardhmen do të vazhdoj me zhvillimin continual të shërbimeve financiare në të mirë të gjithë qyteterëve të Republikës së Maqedonisë.

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017