mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:07:34

Per FULM | Te drejtat per mbrojtjen e privatesis

Kursimorja FULM e ndryshme për shkak se...

me paratë tona na mundësohet kursim i sigurt dhe ndërtim i një shtylle të sigurtë për kreditim me kushte të volitshme

       Lubisha Trajkovski, Filjala (JSP)

 

 

puno në interes dhe në të mirën e të gjithë bashkësisë sonë rritja e saj kontribon në zhvillimin e prosperitetit të bashkësisië sonë 

      Antonio Kacarski, Centrala Shkup

 

 

më ndihmoi në momentet e vështira dhe për atë do të mbetëm besnike 

Gordana Belevska-Mustafa, Filjala Tikvesh

 

 ofron kushte të volitshme për kursim dhe kreditim dhe mardhënie profesionale prej të punësuarve

Gjorgji Veljanovski, Filjala Bitolla

 

 

 

 

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017