mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:08:19

Kredi | Aplikacionet e marura per kredi

Këtu mundeni që ti merrni dokumentacionin e nevojshëm për aplikim të kreditit.

Dokumentacioni është identik për të gjitha llojet e kreditit.

Ju duhet shkruani vetëm një shembull prej kërkesa për kredit me vërtetim për rrogën neto dhe ti shkruani aq shembuj prej kerkesës për garantues me vertetim për pagen neto në varësi prej numërit të garantuesve  qe ju duhen për llojin e kreditit.

Kërkesa për kredit me vërtetim për neto roggën

Kërkesa për garantues me vertetim për neto roggën

Kujtes: Dokumentacioni I nevojshëm për aplikim për kredi me format RDF dhe për hapjen e tyre dhe shtypjen është e nevojshëm te keni te instaluar Acrobat Reader.

Nëse nuk e keni klikoni këtu Acrobat Reader dhe ndiqni udhëzimet ne faqe qe do tju hapet

 

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017