mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 05:15:12

Per FULM | NGJARJET | Bashkepunimi me unionin kreditor nga Polonia

Bashkëpunimi mes unionit kreditor në Maqedoni dhe Poloni

 

Në bazë të bashkëpunimit egzistues për zhvillimin e lëvizjeve koperative dhe dëshirës për forcimin e bashkëpunimit të ardhëshëm,me 04 prill 2008 zyrtarisht është nënshkruajtur kontrata për bashkëpunim në mes te shoqatës FULM nga Maqedonia dhe asociacionit nacional të unionit kreditor nga Polonia. Qëllimi I kontratës është bashkëpunimi I përgjithshëm në mes FULM dhe aociacionit nga Polonia në fazën e ardhëshme te aktiviteteve të perbashkëta te cilat perbëhen nga shkëmbimi I diturive,realizimit I proekteve të përbashkëta të cilat të cojnë deri në profesionalizim,diturit teknike dhe kompjuterike,dhe proekte qe do të lejohen nga organizata tjera qeveritare dhe ndërkombëtare. Përkrah mardhënieve egzistuese partnere me ligën unioneve kreditore nga Michigan,SHBA dhe programi Njerëzit ndihmojn njerëzit.Ky bashkëpunim I FULM vërteton edhe njëher për suksesin e lëvizjes se unioneve kreditore botërore..

 

 

 

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017