mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:20:07

Per FULM | Aktivitetet ne pergjithesi | Sponsorimet dhe donacionet


• Kursimorja FULM ka ndihmuar në Kliniken për semundje ortopedike Shkup (shtëpia amë)

Kursimorja FULM, filijala JSP nga Shkupi me 03.07.2008 në përputhje me proektin për koperim dhe sigurim social, ka ndihmuar me mjete teknike. Qëllimi I këtij donacioni është që të përmirësohen kushtet për shërimin spitalor të fëmijëve (pacienteve) në Klinikën për sëmundje ortopedike në lagjen Aerodrom të Shkupit (shtëpia amë).

• Kursimorja FULM i ndihmoj edhe manastirin “shën Prеоbrаzhеniе”

Kursimorja FULM në maj 2008 ndau mjete në të holla për ndihmë rindërtimin e manastirit “shën. Preobrazhenie” në Krushevë. Manastirin filloj ta ndërtoj Toshe Proeski me mjetet e veta bashkë me familjen.

• Kursimorja FULM I ndihmoj aktivitete e karnevalit në Strumicë.

Kursimorja FULM, filijala Murtino nga Strumica në periudhën prej 8 _12 mars 2008 I ka ndihmuar aktivitetet e karnevalit në Strumicë të lidhura me festimet Trimiriale si traditë kulturore me cfarë Strumica në vitet e fundit dallohet si qytet jo vetëm në Republikën e Maqedonisë por edhe më gjerë.

• Kursimorja FULM ka dhuruar paketa për vitin e ri në Kavadar.

Më 27 dhjetor 2007 Kursimorja FULM, Filijala Tikveshi në Kavadar ka dhuruar paketa për vitin e ri fëmijëve të paraleles me të meta praën shkollës fillore Strasho Pinxhur në Kavadar.

• Kursimorja FULM ka dhuruar paketa për vitin e ri në Sh.F.D-r Zlatan Sremac në Shkup.

Më 26 dhjetor 2007 Kursimorja FULM ka dhurur paketa për vitin e ri për femjët me të meta në shkollën fillore D-r Zlatan Sremac nga Shkupi.

• Kursimorja FULM I ndihmoj lojen e kuizit për trafikun e rethinës në Kavadar.

Kursimorja FULM, Filijala Tikveshi nga Kavadari ka ndihmuar lojën e kuizit për trafikun e rethinës I cili është mbajtur në 30 Nëntor 2007 në shkollën fillore Tosho Velkov Pepeto në Kavadar.
Për nxënësit më të mirë Kursimorja FULM ka dhuruar tre telefona mobil.

• Kursimorja FULM mer pjesë active në akcionin humanitar në shoqërinë “ARDHMëRIA ”

Në nëntor 2007 filloj akcioni humanitar në shoqërin për fëmijë pa prindër nga shtëpitë e fëmijëve në Republikën e Maqedonisë –ARDHMëRIA, Shkup. Qëllimi I këtij akcioni është që të ju siguroj aparate shtëpiake dhe mundësi për fëmijët më shumë se 18 vjet që të paisen me patent shoferi nga kategorija B. Duke filluar nga humaniteti si dicka e shëndritshme Kursimorja FULM mer pjesë active në akcionin humanitar me qëllim të sjell një jetë më të mirë dhe pak më të lumtur tek këta njerëz të rinj.

• Kursimorja FULM është një xixë shprese për një të ardhme më të mirë dhe më tëlumtur për familjen Angeleski nga Prilepi

Kursimorja FULM në nëntor 2007 u dha një ndihmë humanitare familjes Angeleski nga Prilepi.Ki gjest human u kthye si një shpresë për një të ardhme më të mirë të prindërve Toni dhe Nelita dhe 4 fëmijëve e tyre të moshës së mitur.

• Kursimorja FULM ndihmon një nga sportistet më të mira-notuese, Monika Trajkovska

Kursimorja FULM në vitin 2007 ka ndihmuar notuesen Monika Trajkovska e cila është e para e shtetit në më shumë diciplina në kategorine e saj, ajo punon dhe pregaditet me udhëheqjen e olimpistit Aleksandar Miladinovski. Monika Trajkovska si anëtare APK student nga Shkupi renditet ne një nga sportistët më të mira –notuese në shtetin e saj dhe kandidat potencial për lojrat e ardhshme Olimpike, Pekin 2008 dhe London 2012.

• Kursimorja FULM për një jetë më të mirë të qytetarëve të Komunës së Kavadarit

Në maj 2007 Kursimorja FULM, Filijala Tikveshi nga Kavadari në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës së Kavadarit, ka dhuruar tepison në Komunë si ndihmesë reale për një jetë më të mirë të qytetarëve të Komunës së Kavadarit.

• Kursimorja FULM ndihmon ne organizimin dhe festimin e maturës në shtëpinë e fëmijëve “11 Tetori”,Shkup

Në maj 2007 me thirje të Lidhjes së Organizatës të Gruas në Maqedoni (FOGM) si partner shumë vjecar në shtepinë e fëmijëve “11Tetori” Shkup, Kursimorja FULM, mori pjesë në organizimin dhe festimin e maturës tëmaturantit dhe edukatorit Emran Ramadanov.

• Kursimorja FULM ka ndihmuar në kampanjën për “Humanizëm”

Në 6 mars 2007, Kursimorja FULM ka ndihmuar ndodhite humanitare në lobin joformal të grupit”HUMANA” dhe Këshillit Nacional të Grave të Maqedonisë (KNGM) të cilët në sallën univerzale në Shkup organizuan revij të kostumeve të duajenit të operës në Maqedoni znj, Milka Eftimova dhe program artistic zbavitës me emrat e njohur të estradës muzikore. Mjetet e grumbulluara do të dedikohen përmirësimit të kushteve për qëndrimin dhe punën në spitalin psijaktrik në Negorci.

• Kursimorja FULM u kyc në akcionin Sauvignon Blanc 2005 –për të mire dhe për të bukur

Në akcionin Sauvignon Blanc 2005 që u mbajtë me 2005 Kursimorja FULM bleu një paketë vere Sauvignon Blanc 2005 prane bodrumit të verës пова Кула. Mjetet nga akcioni I dedikohen SH.P.Entit Special –Demir Kapij dhe do të shfytëzohen për nevojat e entit.

• Kursimorja FULM ka dhuruar paketa për vitin e ri në Sh.P.Entit Specijal-Demir Kapija.

Më 29.12.2004 Kursimorja FULM ne bashkëpunim me Lidhjen e Organizatës të Gruas në Maqedoni (LOGM) hyri ne akcionin e perbashket ne ndarjen e paketave për vitin e ri për fëmijët jetim nga Entit Special-Demir Kapija.

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017