mk

en

sq

 

: 11/12/2017

: 05:11:32

| | 2004

 

Со цел приближување до развиените пазарни економии каде финансиските институции чинат напори за проширување на своите пазари со приближување на услугите до пошироката популација, при тоа обезбедувајќи поголема транспарентност пред граѓаните, по трет пат оваа година во периодот од 24-26 Ноември 2004 година ќе се одржи Саемот на финансии, деловни можности и економски развој - ФИНЕКСПО 2004.

На претстојната саемска манифестација, по трет пат свое учество ќе земе Штедилница ФУЛМ Скопје, како единствена штедилница, со штанд број 113, Прва хала.

На вториот ден од саемската манифестација 25.11.2004 година, Штедилница ФУЛМ и Здружението на граѓани ФУЛМ ќе настапат со презентација под наслов Стратегија за имплементирање на нови банкарски продукти за население со почеток од 10:00-11:00 часот , панел А, предавач - Проф. Д-р Јорде Јакимовски.

<% server.execute "mc/meni_vesti.asp" %>

 

 

 

info@fulm.com.mk

04/12/2017