mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:18:48

Per FULM | Aktivitete grupore

 

Me pëlqim të politikës zhvillimore, Kursimorja FULLM parashikoi zbatimin e konceptit të përgjegjësisë ë përbashkët dhe të një servisi publik.

Kursimorja FULLM qëndron pas vlerave të vërteta, vazhdimisht duke u integruar në shoqëri dhe në jeten kulturore.
Në këto suaza Kursimorja FULLM vazhdimisht realizon pjesë prej konceptit duke i kyзur në mënyre aktive të gjithë të punësuarit në rregullimin dhe zbukurimin e hapsirës afariste të kursimorës. Aktivitetet përfshijnë pastrimin e hapsirës, mbjelljen e barit dhe ngjyrosjen e zhardinjereve të betonit.

Kursimorja FULLM vazhdimisht përkrah aktivitetet sportive të të punësuarve të cilat janë:basketboll, lojra me topa druri ping pong.....

 

Në periudhen prej 19-22 Maj 2005 në Ohër, Kursimorja FULLM merrte pjesë aktive në lojrat sportive të të punësuarve prej të gjithë institucioneve financiare në displinat e: lojrave me topa druri dhe ping pong.

 

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017