mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:21:48

Per FULM | Misioni | Ne Kursimoren FULM

 

Shërbime financiare për popullatën e Maqedonisë

Në pajtim me politiken zhvillimore, kursimorja FULM parasheh zbatimin e konceptit të përgjegjësisë kolektive dhe servis publikë.
Më 02.04. të vitit 2004 kursimorja FULM pati sukses ta realizion një pjesë të këtijë koncepti nëpërmjet kyçjeve aktive të të gjithë puntorëve në rregullimin dhe zbukurimin e lokalit të kursimorës.
Aktivitetet përfshinë,pastrimin e hapsirës, mbjellja e barit dhe ngjyrosja e zhardinjereve të betonit.

 

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017