mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:07:56

Per FULM | Misioni | Ne Shoqaten FULM

 

Misioni I SHQ FULM

Shoqata qytetare prezanton dhe I zhvillon principet e shoqërise nëpërmjet aktiviteteve kolektive të anëtarëve të saj, dhe me një qëllim të vetëm për bashkëpunim dhe zhvillim te idesë për shoqatën kursim - kredi në Repuklikën e Maqedonisë.

 

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017