mk

en

sq

 

Датум: 11/12/2017

Време: 05:09:03

За ФУЛМ | Извештаи и податоци | Финансиски извештаи

31.12.2016

Финансиски извештај 31.12.2016 НБРМ

21.03.2016

Финансиски извештај 31.12.2015 НБРМ

31.03.2015

Финансиски извештај 31.12.2014 НБРМ

27.03.2014

Финансиски извештај 31.12.2013 НБРМ

31.12.2012

Финансиски извештај 31.12.2012 НБРМ

31.12.2011

Финансиски извештај 31.12.2011 ИФРС

31.12.2011

Финансиски извештај 31.12.2011 НБРМ

31.12.2010

Финансиски извештај 31.12.2010 ИФРС

31.12.2010

Финансиски извештај 31.12.2010 НБРМ

31.12.2009

Финансиски извештај 31.12.2009 ИФРС

31.12.2009

Финансиски извештај 31.12.2009 НБРМ

31.12.2008

Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

31.12.2007

Финансиски извештај 2007

31.12.2005

Финансиски извештај 2005

31.12.2004

Финансиски извештај 2003-2004

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на