mk

en

sq

 

Датум: 11/12/2017

Време: 05:13:27

За ФУЛМ | Настани | Регионални собранија

Здружението на Граѓани ФУЛМ со посебно задоволство и чест ги поканува своите членови на собранијата на регионалните клубови на ЗГ ФУЛМ кои ќе се одржат на 13 Март 2010 година (сабота) во хотел Фени во Кавадарци

 

1. Регионален клуб Муртино, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

2. Регионален клуб Полог, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

3. Регионален клуб ЈСП, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

4. Регионален клуб Тиквешија, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

5. Регионален клуб Битола, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

6. Регионален клуб Скопје, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

7. Регионален клуб Гостивар, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

8. Регионален клуб Дебар, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

9. Регионален клуб Пробиштип, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

10. Регионален клуб Богданци, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

11. Регионален клуб Охрид, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме најдоцна до 01 Март 2010 година да се идентификувате и да го потврдите Вашето присуство за собранието во филијалата на Штедилница ФУЛМ од Вашиот регион или јавете се во ФУЛМ на тел. 02/3115-244. Воедно, Ве известуваме дека на 13 март 2010 година ќе се одржи и генералното собрание на ЗГ ФУЛМ.

 

Регионални собранија 2010

Регионални собранија 2009

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 04/12/2017