mk

en

sq

 

DATA: 22/10/2017

KOHA: 08:36:05

Lloj i depozitit

DEPOZITË PËR VITIN E RI

Valuta

• MKD

• Deponim minimal: 2.000,00 MKD
Koha e kufizuar

• 8 мuaj

Arritja e marëveshjes

• Në të gjitha filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Shkalla e interesit

• E ndryshueshme.Llogaria është në bazë të metodës konforme ditore

Lloj I depozitës

Shkalla e Kamatës (vjetore në denarë)

Depoziti për Vitin e Ri (I kufizuar në 8 muaj)

2%

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat e kufizuara janë fshetësi profesionale e Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja i siguron depozitat në Fondin për sigurim të depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për siguri të depozitave

Specifikimet

• Kursyesi duhet të jetë patjetër anëtarë I plotëfuqishëm në FULM,shfrytëzues I shërbimeve ose shfrytëzues I depozitit familjar

Përparësi

• shkallët e kamatës atraktive
• Vend I sigurt për të kursy
• Mundësi për marrjen e kamatës në muaj
• Mundësi që depoziti të shfrytëzohet si sigurim për kredi
• Mundësi për pjesmarrjë në Klub 10 të FULM-it
• Të drejt për surpëriza për vitin e Ri

 

Kontakt

 

Vazhdon prej  29/06/2017

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 10/10/2017