mk

en

sq

 

Датум: 23/05/2017

Време: 18:45:22

Тип на депозит

ДЕТСКИ КЛУБ ЗА ШТЕДЕЊЕ

Валута

• МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД
Период на орочување

• 6 месеци

Склучување на договор

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

Каматна стапка

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Детски клуб за штедење 6м

1,4%

Тајност

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

Осигурување

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

Спецификација

• Вложувачот е детето – корисник на услуга или корисник на семеен депозит на чие име гласи штедната книшка заедно со законски застапник

Предности

• Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за учество во Клуб 10 на ФУЛМ

 

Контакт

 

Согласно Одл. од 28/01/2017

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 11/05/2017