mk

en

sq

 

Датум: 23/05/2017

Време: 18:45:12

Промотивна акција за детско штедење – со паричка до играчка

По повод меѓународниот ден на Родителите, ги повикуваме родителите на заедничка акција за поттикнување на свесноста и навиката за штедење на децата, преку ПРОМОТИВНАТА АКЦИЈА – СО ПАРИЧКА ДО ИГРАЧКА

Штедилница ФУЛМ обезбеди ПОДАРОК, на секое дете на кое ке му биде отворен нов штеден влог над 6.000 денари,  орочен над 6 месеци (на располагање е ставена целокупната понуда на штедни влогови на Штедилница ФУЛМ ), во некоја од нашите 6 филијали, најдоцна до 16.06.2016г.

Повеќе од 16.000 штедачи и повеќе од 16 години сигурност и доверба
Штедилница ФУЛМ

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 11/05/2017