mk

en

sq

 

Датум: 11/12/2017

Време: 01:11:57

Регионални собранија 2009

Здружението на Граѓани ФУЛМ со посебно задоволство и чест ги поканува своите членови на собранијата на регионалните клубови кои ќе се одржат на 14 Март 2009 година (сабота) во хотел Цар Самуил, Бања Банско, Струмица

1. Регионален клуб Муртино, 14 Март 2009 година (сабота), Хотел Цар Самуил, Бања Банско, Струмица
2. Регионален клуб Полог, 14 Март 2009 година (сабота), Хотел Цар Самуил, Бања Банско, Струмица
3. Регионален клуб ЈСП, 14 Март 2009 година (сабота), Хотел Цар Самуил, Бања Банско, Струмица
4. Регионален клуб Тиквешија, 14 Март 2009 година (сабота), Хотел Цар Самуил, Бања Банско, Струмица
5. Регионален клуб Битола, 14 Март 2009 година (сабота), Хотел Цар Самуил, Бања Банско, Струмица
6. Регионален клуб Скопје, 14 Март 2009 година (сабота), Хотел Цар Самуил, Бања Банско, Струмица
7. Регионален клуб Гостивар, 14 Март 2009 година (сабота), Хотел Цар Самуил, Бања Банско, Струмица
8. Регионален клуб Дебар, 14 Март 2009 година (сабота), Хотел Цар Самуил, Бања Банско, Струмица
9. Регионален клуб Пробиштип, 14 Март 2009 година (сабота), Хотел Цар Самуил, Бања Банско, Струмица
10.Регионален клуб Богданци, 14 Март 2009 година (сабота), Хотел Цар Самуил, Бања Банско, Струмица
11.Регионален клуб Охрид, 14 Март 2009 година (сабота), Хотел Цар Самуил, Бања Банско, Струмица

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме најдоцна до 02 Март 2009 година да се идентификувате и да го потврдите Вашето присуство за собранието во филијалата на Штедилница ФУЛМ од Вашиот регион или јавете се во ФУЛМ на телефон 02/3115-244.
 

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 04/12/2017