mk

en

sq

 

DATA: 11/12/2017

KOHA: 01:09:06

Pumesimi

Kursimorja FULM ne 14 vjetet e saj te egzistimit shënon progress kontinuar dhe të dukshëm. Strategjia ideore e Kursimore FULM është punësimi i njerëzve të rinj kreativ dhe ambicioz. Nese jeni të interesuar të jeni pjesë i timit kreativ dhe të përkushtuar i ursimores FULM, aplikoni nepërmjet e-mail duke dërguar CV tuaj.

MUNDET QË PROFILI JUAJ TI PËRGJIGJET NEVOJAVE TONA

Të gjithë aplikimet që arijnë ruhen në bazën e të dhënave të Kursimores FULM dhe sipas nevojës revitohen në bazë të nevojave.

Vërejtje: Të dhënat që përmbajnë biografija juaj do të ruhen dhe do të përpunohen ne sasij në perputhje me qellimion me të cilin mblidhen. Me vetë aplikimin do të llogarisim se pajtoheni me të dhënat, në të kundërtën me kërkesën tuaj të njejtat mun te ju kthejmë në e-mail adresën tuaj.

Deklarate per te dhenat personale.

Kalkulator për kredi

Kalkulator për depozita

Anketa

Derisa jeni të interesuar për punë praktike në Kursimoren FULM, dërgoni CV tuaj në info@fulm.com.mk

KURSIMORJA FULM info@fulm.com.mk

E autorizuar nga 04/12/2017