mk

en

sq

 

Датум: 11/12/2017

Време: 05:06:28

Вработување

Штедилница ФУЛМ во текот на своето 14 годишно постоење бележи континуиран и одржлив прогрес. Идејна стратегија на Штедилница ФУЛМ е вработување на перспективни, амбициозни и креативни млади луѓе.

Доколку сте заинтересирани да бидете дел од креативниот и посветен тим на Штедилница ФУЛМ, аплицирајте по e-mail  преку испраќање на Вашето CV.

МОЖЕБИ ТОКМУ ВАШИОТ ПРОФИЛ ОДГОВАРА НА НАШИТЕ ПОТРЕБИ...

Сите апликации кои пристигнуваат се чуваат во базата на податоци на Штедилница ФУЛМ и доколку е потребно се ревидираат согласно потребите.

Напомена: Податоците што се содржани во Вашите биографии ќе бидат чувани и обработувани во обем согласно целите за кој се прибираат. Со самото аплицирање ќе сметаме дека сте согласни со наведеното, во спротивно по Ваше барање истите можат да бидат вратени на Ваша е-маил адреса.

Ве молиме да го приложите и формуларот за согласност.

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 04/12/2017